Meget viktig endring i opplæringsloven

Personer som benytter seg av ASK har nå krav på å få benyttet sitt språk i undervisningen.  Mange kan tenke at det er en selvfølge å få benytte «morsmålet», men slik har det ikke vært for mange personer med utviklingshemming og andre som benytter seg av ASK.  Å etablere kommunikasjon så tidlig som mulig er en forutsetning for et godt liv.  Rettigheten gjelder både for grunnskolen og for videregående opplæring.  Her kan du lese selve lovteksten og ASK-loftet gir deg mer informasjon om hva ASK er.

Del
Del
Del
Del