Doktorgrad om tvang og makt

Bjørn Henning Stenstad har disputert for ph.d.graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemmede og aldersdemente med undertittelen Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke. Avhandlingen drøfter hva som kan være det verdimessige grunnlaget for særlige hjemler for inngrep overfor utviklingshemmede og demente. Stenstad tar i den sammenheng til orde for bruk av menneskeverdbegrepet som et referansepunkt for avveiinga av konflikten mellom selvbestemmelse og paternalisme.

Avhandlinga tar sikte på å klargjøre ulike tolkingsspørsmål rundt lovgivningen, men ogå hvor godt reglene er tilpasset hverandre. Praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen blir analysert og drøftet opp mot norsk lovgivning.

For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt Bjørn Henning Stenstad direkte: 55 58 95 81, Bjorn.Ostenstad@jur.uib.no

Del
Del
Del
Del