Brukerveileder

Ridderne har deltatt som norsk partner i et samarbeide med Udviklingshemmedes landsforbund i Danmark – ULF.  Med i samarbeidsprosjekt er også utviklingshemmede fra Færøyene, Gjøvik kommune, Bærum kommune og Eidsberg kommune.  Prosjektet er støttet av Nordplus og har fokus på etablering av utviklingshemmede brukerveiledere som skal holde foredrag for andre utviklingshemmede i temaer som brukerråd, selvbestemmelse, rusmidler, hygiene, kosthold osv..

Opplegget har gått ut på å lære samarbeidspartnerne å bruke metodikken rundt brukerveieldere.  Et opplegg som ULF de siste årene har hatt gode erfaringer med.  Utviklingshemmede får lære av sine egne og i «øyehøyde» og ikke med mange fremmedord, vanskelige setninger eller eksempler.  Det å høre et budskap fra noen som selv har opplevd eller har erfaring med temaet som det foreleses i gir t større engasjement og utbytte for tilhørerne.

Prosjektet er nå inne i siste fase som innebærer at deltakerne fra Norge og Færøyene skal holde foredrag for sine egne.  Avslutningsvis lages det en rapport som sendes til Nordplus.

Del
Del
Del
Del