Retten til å være med

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder for ALLE.  En forutsetning for å kunne benytte seg av rettigheter er at du kjenner disse.  Derfor har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet laget et lettlest og forståelig hefte som forteller om de viktigste rettighetene.  GrundenMedia i Sverige har laget bildene og Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum har vært med å kvalitetssikre teksten i «Retten til å være med».

Hentet fra forordet i heftet:
Mennesker med utviklingshemming
har rett til å bestemme selv hva de vil gjøre.
De skal ikke diskrimineres.
Det kan være vanskelig for
mennesker med utviklingshemming
å være med på alt de har lyst til.
De har rett til bøker, teater, konserter og sport.
Da kan de trenge hjelp.

Heftet kan bestilles fra Barne-, ungdoms- og familiediretoratets hjemmeside for brosjyrer eller lastes ned fra samme sted.  Vi håper dette blir et hefte som mange tar i bruk.  Dette er empowerment i praksis folkens, så bare sett igang.

Del
Del
Del
Del