«Mellom frihet og beskyttelse»

Yngvil Grøvdal fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har på oppdrag fra BLD skrevet en rapport med tittelen «Mellom frihet og beskyttelse». Rapporten er en kunnskapsoversikt kunnskapsoversikt om vold og seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming.
Det er et tema hvor det finnes lite kunnskap og som er preget av taushet. Mer kunnskap om forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med utviklingshemning er nødvendig.
NAKUs kunnskapsbank har lagt ut en artikkel og en lenke til selve rapporten som du kan lese her.

Del
Del
Del
Del