SOR konferanse om velferdsteknologi

Mandag 27. og tirsdag 28. oktober arrangerer stiftelsen SOR en konferanse i Oslo som heter: «Mulighetenes verden – bedre livskvalitet med velferdsteknologi».  Det er fortsatt noen plasser igjen.  Gjennom denne konferansen ønsker SOR å sette fokus på hvordan nyere velferdsteknologi kan bedre hverdagen for utviklingshemmede.  SOR sitt utgangspunkt er å vise hvordan utviklingshemmede kan dra nytte av ny teknologi som kan bidra til økt mestring, økt selvstendighet og bedre livskvalitet.  For nærmere program.
Ridderne har lenge vært opptatt av velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen bedre for både utviklingshemmede og andre med nedsatt  funksjonsevne kan.  Ridderne vil delta med en egen stand under konferansen i samarbeid med en dansk organisasjon som jobber med velferdsteknologi.

Del
Del
Del
Del