Et viktig nettsted: tilgjengelighet.no

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse på nettportalen www.tilgjengelighet.no
Portalen dekker så langt Rogaland og Hordaland og er enkel å bruke.  Den har også en engelsk versjon, med tanke på reiselivet.

Portalen har som mål å være en database over tilgjengeligheten ved offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, offentlig transport, m.fl. Her vil man kunne søke ut ifra kommune, type bygg/område, og type funksjonsbehov. Alle kartlegginger som gjøres baseres på prinsippene til universell utforming, og utføres av kvalifiserte personer i samråd med representanter fra brukerorganisasjonene

Mennesker med utviklingshemming er inkludert i portalen under gruppen orienteringshemmede.  Portalen har et utviklingspotensiale i forhold til utviklingshemmede, men det positive er at gruppen har kommet med.  Så her er det bare å utvikle mer kompetanse og ta brukerne med på dette arbeidet.

Tilgjengelighet.no har som mål å samle informasjon fra hele landet.  Det synes vi er en god ide.
Om ditt fylke eller kommune er interessert eller vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med prosjektleder Linda Nilsen Ask i Rogaland fylkeskommune.

Del
Del
Del
Del