Tvang – helsehjelp

Kapittel 4A i Sosialtjenesteloven omhandler ikke bruk av tvang og makt i forbindelse med tvangsmedisinering, tvungen medisinsk undersøkelse og/eller behandling.  Nytt kapittel i Lov om pasientrettigheter ble vedtatt i Stortinget desember 2006, og er planlagt iverksatt i løpet av 2008.  Hensikten med lovreglene er å klargjøre og utvide det rettslige grunnlaget for å gi helsetjenester til pasienter som mangler samtykkekompetanse. Reglene vil være uavhengig av diagnose. Lenke til samleside .

Publisert 19. mars 2007.

Del
Del
Del
Del