Hvilken kunnskap har vi?

Kunnskap om levekårene til grupper som lett kan komme dårligere ut enn andre er viktig. Hvilken kunnskap gir offentlige data om personer med utviklingshemning?


Fins oppdatert kunnskap om arbeidsmuligheter, boligsituasjon, fritidsmuligheter, helse og andre forhold som gjelder levekårene til personer med utviklingshemming?
NAKU har gjennomført en undersøkelse om ulik offentlig statistikk inneholder opplysninger som forteller om livssituasjonen og levekårene til personer med utviklingshemning. De har også sett på hvilken forskning som fins på området.  Du kan lese mer om undersøkelsen på NAKUs sider.

Del
Del
Del
Del