Rapport om overgrep mot utviklingshemmede

Sumo-prosjektet har gitt ut en rapport om hvordan varsler og følger opp utviklingshemmede som har blitt vold og overgrep.

SUMO står for Sikring av Utviklingshemmede Mot Overgrep og er foreløpig et prosjekt på ”tegnebrettet”. Gjennom hele 2012 – og starten av 2013 – har fire ansatte i voksenhabiliteringstjenestene i Oslo, Hedmark, Helse Førde og Helse Finnmark jobbet med kunnskapsinnsamling og utarbeidelse av planer for å systematisere og samordne tiltak for å forebygge, avdekke og følge opp i saker med vold og overgrep mot mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om «Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet)» på http://naku.no/node/1121

Del
Del
Del
Del