Starter gruppe med brukerforelesere

I Bærum jobbes det nå med å etablere en gruppe med brukerforelesere med ulike funksjonsnedsettelser.
Lørdag 9. november møttes fire brukeforelesere for første gang i Sandvika for


å finne ut om det var ønske og behov for å starte en slik gruppe.

Deltakerne kom med følgende uttalelser på spørsmålet om de ville være med:
«Jeg er veldig interessert i å være med, for å synliggjøre at man er flere».
«Å ha et nettverk er viktig for å kunne støtte hverandre».
«Jeg føler man står sterkere sammen i en slik gruppe».

Det er flere aktuelle brukerforelesere, men de kunne ikke komme denne gangen.  Gruppen har allerede planlagt et nytt treff i janiuar 2014.

«Det er lettere å bli hørt når man er flere», sier brukerforeleser Fridtjof Eilertsen til Ridderne.no

 

Del
Del
Del
Del