Styrker helseutdanningen hos ufaglærte

Helseminister Jonas Gahr Støre (AP) vil styrke kompetansen hos ufaglærte som jobber med utviklingshemmede.

Regjeringen bevilger 13 millioner kroner til dette formålet i 2014. I forhold til bruk av makt og tvang i omsorgstjenesten stiller regelverket krav til utdanning, men kommunene kan søke fylkesmannen om dispensasjon fra utdanningskravet. Det innvilges i åtte av ti tilfeller skriver glomdalen.no Målet til regjeringen er å sørge for kompetanse slik at det blir færre søknader om dispensasjoner. Les mer om Styrker helseutdanningen

Del
Del
Del
Del