Nye hefter om tro og livssyn

«Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn» er tittelen på et hefte som er gitt ut av samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i samarbeid med Helsedirektoratet.  Heftet handler om at den som mottar helse- og omsorgstjenester også har rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn – alene og i fellesskap med andre.

«Retten til å praktisere tro- og livssyn» er tittelen på et annet hefte som er gitt ut av Borg biskop/Borg bispedømmeråd som tar for seg hvordan man kartlegger tjenestemottakers ønsker og behov? Dette er en veileder til kvalitetssikring av kartleggingssamtalen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker.

Del
Del
Del
Del