Ny ordbank snart ferdig

Ridderne har jobbet med ordbanken i flere omganger.  Arbeidet startet i 2012 når nærmere 1500 ord som er viktige for at utviklingshemmede i større grad skal kunne kunne forstå og i neste omgang benytte sine rettigheter.  Ordene ble forklart på en lett lest og tilgjengelig måte.  Dette arbeidet resulterte i at Bufdir i oktober 2013 kunne presentere en første versjonen av ordbanken.

I 2014 søkte vi om midler til neste fase, som innebærer å gjøre ordbanken tilgjengelig og brukervennelig for målgruppen.  Dette arbeidet er så å si i mål og vi regner med at tjenesten blir tilgjengelig fra februar.  Det kommer en egen Facebookside og en instruksjonsvideo. som skal gjøre det lettere å bruke banken.

Ridderne vil søke Bufdir om midler til den siste fasen, som innebærer å gjøre ordbanken levende, noe som innebærer at den blir brukt og at den kan blir utvidet med flere ord som utviklingshemmede har problemer med å forstå.  Det er også gjort klart for i tillegg til ordforklaring, å kunne legge inn bilde, video og lenker.

Del
Del
Del
Del