Ingen hemmeligheter

SOR – Samordningsrådet har laget et nytt e-læringskurs som er lagt ut på helsekompetanse.no sammen med de andre kursene de har har laget.  Denne gangen handler temaet om noe så alvorlig som seksuelle overgrep.  Hvordan forebygge og håndtere disse alvorlige og vanskelige situasjonene på en best mulig måte?  Ridderne anbefaler at ansatte oppfordres til å gjennomføre e-læringskurset og at kommunen tar i bruk retningslinjene fra Bufdir.


Det tar ca. 2 timer å gjennomføre kurset og du får presentert ulike case med alternativer til løsninger og forklaringer.  Du finner også videoer, henvisning til lovverk og litteratur.

Vi har tidligere omtalt Bufdirs materiale om det samme temaet og Ridderne har vært med å lage den lettleste brosjyren. Viktig at kommunene gjør seg kjent med materialet og tar det i bruk.  Hvis alle vet at det finnes, er det større sannsylighet for at overgrep kan forebygges eller behandles på en best mulig måte hvis overgrepet allerede har foregått.

Del
Del
Del
Del