Easy News – avis for utviklingshemmede

I England er det nylig blitt lansert en ny avis hvor lesere med utviklingshemming er målgruppen.  Målet med avisen er å øke inkludering i samfunnet gjennom å legge forholdene til rette for at det skal bli lettere å forstå hva som skjer.  En undersøkelse bland mennesker med utviklingshemming viste at over halvparten ikke følte at politikk hadde betydning for deres liv og bare 16% viste interesse for politikk.

Learning Disability Today skriver om avisen og har tatt med et par kommentarer fra brukerne.  Her er et av de:
Emma from West Sussex has been supported by United Response for the last eight years. She has never engaged in politics and does not read newspapers. “I cannot read them so I would not understand them” she said. Easy News aims to help people like Emma by delivering major news to those who struggle to understand the mainstream media.

Du kan lese mer om avisen eller laste ned første nummer av Easy News fra United Response.

Del
Del
Del
Del