Tid for sommer!

For Ridderne er det alltid en hektisk innspurt før vi går inni en roligere periode om sommeren. Tradisjon tro, det har det vært denne gangen også.  Vi har holdt kursrekken «Riddere uten rustning» for bydel Frogner i Oslo. «Riddere uten rustning» ble første gang avholdt i 2001, men har blitt evaluert og endret mange ganger i siden den gang. Kursrekken får fortsatt svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
For Bølstadlia Avlastning og Omsorgssenter har vi holdt todagers kurs i kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre har vi fortsatt å drifte nettverksgrupper for Fet kommune. I Bamble kommune har vi fortsatt oppdraget med veiledning i en personalgruppe. Ridderne er i ferd med å avslutte et svært spennende prosjekt i bydel Nordre Aker. Dette handler om utvikle en intervjuguide til bruk ved nyansettelser.

Ridderne står selv overfor endring i forhold til ansatte denne sommeren. Jan Gunnar slutter i Ridderne etter 6 år.  Han har fått ny jobb som faglig koordinator ved Bølstadlia Avlastning og Omsorgssenter. Vi takker for stor innsatsen i denne omgangen, og ønsker han lykke til i den nye jobben.

Del
Del
Del
Del