Üppdrag granskning SVT

Det var skremmende å se de to reportasjene på svensk TV om hvordan  noen utviklingshemmedes hverdag fortoner seg i vårt naboland som ikke har en lov som regulerer bruk av tvang og makt, ut over bestemmelsenen i straffeloven om nødrett og nødverge.  Du kan se begge sendingene på nettet.  Vi anbefaler at du gjør det, men vær klar over at det setter følelser i sving.
Den første reportasjen fra 26. mars er ikke lenger tilgjengelig på nettet.
Her følger omtale og videoklipp fra juni 2008.
SVT 2. juni 2008
«Ett livsfarligt polisgrepp dödade förståndshandikappade Crister. På vissa vårdboenden i Uppsala kommun kallas polisgreppet för kontrolltagning – en metod som ska användas vid nödsituationer, eller lugna och uppfostra de funktionshindrade. Den livsfarliga nedläggningstekniken användes för sista gången på Crister hösten 2006 då hans personliga assistent tvingade då ned honom på mage, vilket gjorde att Crister fick svårt att andas och orsakade hans död. I samma program: Ida med Downs syndrom blev under sju års tid blivit nerlagd på golvet i bukläge och fasthållen då hon inte lytt tillsägelser på ett av kommunens korttidsboende. Metoden rekommenderades av etablerade beteendeterapeuter. Programledare: Karin Mattison»‘.
Videoklipp 33 minutter
s5_ul_arrow{moshide hidden Info about the artist – Show me!|Hide!}
«Efter uppmärksamheten kring förståndshandikappade Crister, som dog efter att en assistent använt en kontroversiell nedläggningsmetod, fortsätter diskussionerna om våldet på Sveriges vårdboenden. LSS-personal har ingen laglig rätt att använda vare sig tvång eller våld om det inte handlar om nödvärnssituationer. Men vad är egentligen en nödvärnssituation? Lågutbildad och lågavlönad personal lämnas ensamma med de svåra etiska besluten».
Videoklipp 3 minutter
{/moshide}
Del
Del
Del
Del