Evaluering av Sosialtjenestelovens kap. 4A

Sosialtjenestelovens Kap. 4A skal evalueres i løpet av 2007. Evalueringen tar for seg fire områder; kompetanse på kommunalt nivå, kompetanse på spesialisthelsetjenestenivå, forebygging på kommunalt nivå og forebygging på spesialisthelsetjenestenivå.

For mer detaljert informasjon om oppdraget, se http://www.nordlandsforskning.no/prosjekter/velferd-arbeid-og-oppvekst/sosialtjenestelovens-k.html

Publisert 20. august 2007.

Del
Del
Del
Del