«Respekt og verdighet»

Den heldige vinneren av kr. 10.000.- til en personalaktivitet er Tjeldveien botiltak i Tønsberg kommune, tilhørende «Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede» – TFU.  Tjeldeveien var en av 6 pilotsteder som bidro til at kursmaterialet til «Tvang og makt» fikk en form og et innhold som er tilpasset den faktiske situasjonen i kommunenes boløsninger for mennesker med utviklingshemming. Igjen takk til alle pilotstedene som stilte opp.

Tjeldeveien botiltak ble åpnet i juni 2007 og beboerne er eldre og demente mennesker med utviklingshemming. I Tjeldeveien jobber man ut fra samme filosofi som på Trindvold i Danmark og arbeidet handler derfor mye om respekt og verdighet.. Det er et mål at de som bor her skal få lov til å dø her også.  Vi skal tilrettelegge så godt som mulig for at det skal være mulig.

Når nåværende leder i Tjeldeveien Helgi Jonsson tok studiet «Aldring og eldreomsorg» på Bakkenteigen, søkte han om å få dra på studietur til Trindvold. Erfaringene fra turen var så positive at det allerede i 2002 ble holdt et informasjonsmøter med pårørende og hjelpeverger til de eldre / demente  som hadde behov for mer tilrettelagt sted å bo.  På dette møtet tenkte man høyt sammen om hvordan en slik bolig kunne se ut.

Ansatte i Tjeldeveien har vært på besøk på Trindvold i 2008. Siden den gang har Trindvold flyttet til et nytt sted på grunn av gamle og slitte lokaler.  De ansatte har vært med fra starten av i byggeprosessen.  De ansatte i Tjeldeveien ønsker å besøke Trindvold på vårparten 2011 og da kommer disse pengene veldig godt med.

 

Del
Del
Del
Del