Søk midler til kurs om aldring og demens

Landets kommuner kan søke om midler til å opprette pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til eldre med utviklingshemning.
Flere utviklingshemmede nå enn før blir eldre og for mange starter aldringsprosessen tidlig.

Dette gjelder spesielt personer med Downs syndrom som har en overhyppighet av demens.
Les mer om tilskuddsordningen her.

Del
Del
Del
Del