Født til uførepensjon

Ville du gått på jobb hvis lønna kun rakk til bussbilletten tur-retur arbeidsstedet?  Siri Tajet har skrevet en tankevekkende fagartikkel i augustnummeret av Fontene.  Hun peker på at mange mennesker med utviklingshemming er definert ut av arbeidsmarkedet samtidig som de arbeider i produksjonsrettede virksomheter med krav til inntjening. Hun spør også «Hvorfor er denne gruppen så lite verdsatt i arbeidsmarkedet til tross for at de utfører produktivt arbeid?»  Det å ha en jobb regnes som en viktig indikator når det gjelder måling av levestandard.

Så hvorfor kan vi ikke bare sørge for at arbeidsplassenen for mennesker med utviklingshemming følger det samme systemet som resten av samfunnet?   Her kan du lese artikkelen  i sin helhet.

Del
Del
Del
Del