Gjelder en av fire med autisme

I forordet til rapporten kan man blant annet lese at autisme og epilepsi er en veldig vanlig dobbeltdiagnose.
Autismeforeningen og Norsk Epilepsiforbund (NEF) støtter fagrapporten som ledd i en kompetansespredning.
De har begge erfart at det er manglende kompetanse og erfaring både i helse- og den pedagogiske tjenesten.

Fagrapporten er laget for personer som arbeider innenfor helse- og den pedagogiske tjenesten.
Rapporten kan du laste ned her og den heter «Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose -utredning, intervensjon og oppfølging«.

Du kan også lese om avdeling for kompleks epilepsi ved Oslo Universitetssykehus som har utgitt rapporten.

Se også andre rapporter som vi har samlet i Faghyllen.

Del
Del
Del
Del