I tiden som har gått …

… siden siste utgave av Budbringeren har vi hatt mange oppdrag med stor variasjon mellom oppdragene.

Vi har fortsatt arbeidet med nettverksgrupper knyttet til Kap. 4A i bydel Gamle Oslo og Fet kommune. Tilbakemeldingene fra deltakerne er nokså entydig at dette oppleves som en svært nyttig arbeidsform.

Vi har holdt forelesning i Lørenskog kommune med tema Kap. 4A, noe som medførte av de valgte å benytte seg av det DVD-baserte opplæringsprogrammet «Tvang og makt» som vi har utviklet i samarbeid med Utviklingshemning og Aldring.

For Autismeforeningen i Akershus holdt vi innlegg med påfølgende plenumsdiskusjoner rundt temaet selvbestemmelse i arbeidet med IP/IOP.

Ridderne skal også bidra med flere videosnutter til e-læringsprogrammet som utvikles av SOR. Vi har jobbet endel med planlegging og forebredelser til dette i løpet av måneden.

Oppdragene våre knyttet til rådgiving og veiledning, bla. ift en bruker med demens har fortsatt i hele perioden.

Del
Del
Del
Del