«Mangfold og muligheter»

Stiftelsen SOR har i samarbeid med flere laget  «Mangfold og muligheter», som er en samling E-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemning.  Kursene er gratis, og deltagere som gjennomfører kursene og består tester får kursbevis.  På SORs hjemmesider kan du lese mer om kurset og der finner du også en brosjyre.

Gjennom bruk av E-læring kan tjenesteytere dokumentere egen kompetanse, og arbeidsgiver kan dokumentere at opplæring har blitt gitt. Med disse kursene tilbyr vi kvalitetssikret opplæring som kan bidra til best mulig tjenester til personer med utviklingshemning.

Mer informasjon om «Mangfold og muligheter og andre E-læringskurs.

Del
Del
Del
Del