Løse utfordringer og tilføre kompetanse

Er nettverksgrupper en løsning?  For å motvirke at ansatte opplever å «gå tomme», føle seg ensomme eller bare veldig frustrerte, er nettverksgrupper en anbefalt medisin.  Det å komme i gang og få etablert en slik gruppe kan ofte være en utfordring og det er noe vi kan hjelpe til med.

Det kan innebære å starte opp gruppen, skrive referat, utfordre deltakerne til å ta opp egne case som løses i fellesskapet, praktiske oppgaver knyttet til case som prøves ut fra gang til gang.

Andre aktuelle oppgaver kan være kvalitetssikring av rutiner som for eksempel melding om skadeavvergende tiltak og avviksmeldinger, samt være tilgjengelig på mail for avklaringer og spørsmål mellom samlingene.

I tillegg kan vi forberede korte (30 minutter) faglig innlegg som for eksempel om ny vergemålslov, hvor man finner faglige ressurser på internett, om FN-konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hva finnes av E-læringsressurser, osv.

Del
Del
Del
Del