Tilrettelagte instruksjonsfilmer

Karde AS har avsluttet et prosjekt hvor de laget en veileder i å lage gode instrruksjonsfilmer på en enkel måte.
Prosjektet «Gode instruksjonsfilmer» ble støttet av Bufdir i programmet “Tilskudd til arbeid med universell utforming”.
Karde var prosjekteier og utførte prosjektarbeidet. En ekspertgruppe kom med innspill.

Målgruppen for disse filmene var hjelpere til utviklingshemmede og andre med kognitive funksjonsvansker. Hjelpere kan være lærere, assistenter, familie, tjenesteytere i boliger og på arbeidsplasser.  På sidene til Karde AS kan du også finne andre spennede prosjekter de har jobbet med,

Del
Del
Del
Del