«Livskvalitet – for alle?»

Autismeforeningen i Norge inviterer til seminar på Hamar fredag 23. november kl. 10.00 til 15.15.  Seminaret skal foregå på Rica Hotel midt i byen.  Det er to kjente foredragsholdere som skal dele dagen seg i mellom.

Først ute er Anne Gro Innstrand som skal belyse temaet «Helhetlig tankegang i arbeidet med utfordrende atferd».  Dette er et tema som Anne Gro vil mestrer på en glimrende måte.
Etter lunsj vil Elisabeth Grindheim snakke om selvbestemmelse i livskkvalitetskartlegging».  Det er lagt inn en runde med mulighet for spørsmål for begge foreleserne, så da er det bare å forberede de gode spørsmålene.

Informasjon om påmelding, program og litt om foreleserne finner du under denne lenken.  Håper vi sees på Hamar.
NB frist for påmelding er 15. november.

Del
Del
Del
Del