Avvik i nesten alle tilsyn

Helsetilsynet har offentliggjort oversikten over tilsyn med sosialtjenesteloven.  I 17 av 19 tilsyn er det avvik med tvang og makt.

Det er foretatt 19 tilsyn med kapittel 4A rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.

Du finner oversikten og alle tilsynsrapportene på denne samlesiden.

Del
Del
Del
Del