Nye artikler om psykisk helse

NAKU har tre nye artikler om mennesker med utviklingshemming og psykisk helse.  Artiklene kan du finne NAKUs kunnskapsbank.  Her følger en kort beskrivelse med lenke til artikkelen.

«Psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning: faser, varseltegn og håndtering av kriser«.  For å ivareta den psykiske helsen til personer med utviklingshemming er det ofte  behov for sammensatte tjenester hvor fagfolk fra både kommunen  og spesialisthelsetjenesten er med. Denne artikkelen  presenterer en sentral del av behandlingen; det å kunne identifisere tegn på ulike faser i sykdomsforløpet.

«Psykisk utviklingshemming og psykisk helse: Noen atferdsanalytiske betraktninger »  Psykologi og psykiatri har mange skoleretninger, og det er til dels ulike syn på hva som er viktig og hva man kan og bør gjøre. I denne artikkelen beskrives et atferdsanalytisk perspektiv på  psykiske utviklingshemming og psykisk helse. Artikkelen bekriver atferd og funksjon, språk og psykiske lidelser, behandling og om  psykiske lidelser som årsak til utfordrende atferd.

«Mobbing gir psykiske vansker hos personer med utviklingshemning«.  Her presenteres en studie som viser at mobbing kan ha store helsemessige omkostninger for personer med utviklingshemming. Artikkelen beskriver årsakssammenhenger og faktorer for å redusere risiko for depresjon.

Del
Del
Del
Del