Oppfør deg pent!

Helse Fonna har laget noe de kaller ViMo (videomodellering av sosiale ferdigheter) eller «videoeeksempler på god oppførsel» som det også kan kalles. Ideen til ViMo fikk de i forbindelse med et besøk (2015) av Jed Baker som har utviklet et opplegg for å lære barn og unge med autisme de 70 sosiale ferdighetene han mener de ofte mangler.  I vårt arbeid møter vi ofte personer som har tilsvarende mangler i sin «utdannelse».  De har med andre ord ikke fått muligheten til å lære disse ferdigheten, som de fleste av oss tar som en selvfølge.  Nå har vi et verkstøy vi kan bruke, så bare sett i gang!

Materialet består av 47 videoer og en app.  Videoen, som for det meste er mellom 1 og 2 minutter lange,  viser ulike sosiale situasjoner hvor det kan oppstå utfordringer, samt forslag til hvordan situasjonen kan løses.   Gjennom appen kan du velge elev, nær-personer, manglende ferdigheter, aktuelle videoer, for samtale, rollespill og mål.  Alt dette kan du sette opp i et oversiktlig grensesnitt og enkelt følge med på progresjon, dele treningsprogrammet og evaluere.

Vi har ikke fått testet videoene eller appen, men det lille vi har sett lover veldig bra.  Vi tror at dette også kan brukes for andre målgrupper, særlig de videoene som ligger på fildelingstjenesten Vimeo, fordi de er filmet med unge mennesker og i større grad derfor kan brukes for voksne mennesker med utviklingshemming, uten å stigmatisere for mye.

Helse Fonna samarbeider nå med 3 kommuner og firmaet Psyktools for å teste ut appen.  De sier at appen kan være klar i løpet av 2019/2020.  Hvis testingen går bra, så er det vel bare å gjøre den tilgjengelig, eller hva.  Så kan alle de som bruker den komme med tilbakemeldinger på det som er bra og det som kan bli bedre.  I alle tilfelle ønsker vi ViMo velkommen.

Du kan finne noen av videoen på Vimeo og noen på Youtube.
Vernepleier.no har skrevet om ViMo og det har også Autismeforeningen som er en viktig medspillere.

Del
Del
Del
Del