Ta den i bruk!

Ridderne oppfordrer alle til å ta i bruk ordbanken.no.  I de neste fire månedene ønsker vi at antallet brukere av ordbanken dobles for hver måned.
Vi ønsker også flere tilbakemeldinger på hva som kan gjøres for at ordbanken skal bli enda bedre og hvilke ord som savnes.
Det er dere der ute som vet hvilke ord som trenger en lettlest og forståelig forklaring.

Ordbanken er ment å være et hjelpemiddel for utviklingshemmede til å forstå mer av den informasjonen vi alle omgir oss med.   Lovverk, forskrifter og informasjon fra det offentlige og fra arbeidsgivere skal være forståelig for alle, men mange mennesker med utviklingshemning har problemer med å forstå innholdet, fordi det ikke er lettlest.  Målet med ordbanken er at den utviklingshemmede selv skal finne en lettlest og forståelig forklaring på vanskelige ord og uttrykk. En lettlest, forståelig og tilgjengelig ordbank er et hjelpemiddel som vil være med på å dekke gapet mellom samfunnets forventninger og mennesker med utviklingshemmings forutsetninger til å forstå sine rettigheter og selv kunne skaffe seg denne kunnskapen, uten hjelp fra andre.

Del
Del
Del
Del