Hjelp til å skrive tvangsvedtak

Det er mange som synes det kan være vanskelig å skrive et kap. 9-vedtak om tiltak med tvang,
spesielt hvis det er første gangen.

Det er en krevende saksbehandling og det er mange ting man skal huske på
og ikke minst besvare med en faglig og etisk forsvarlig begrunnelse.

Som en hjelp på veien tilbyr vi nå jevnlig dagskurs og veiledning i dette arbeidet.
Det er satt av to datoer for kurs våren 2018.

Del
Del
Del
Del