Vernepleierfaglig teori og praksis

Denne boken henvender seg først og fremst til bachelorstudenter i vernepleie og tar for seg den sosialfaglige delen av vernepleie.

Vernepleie er et ungt fag, og forfatterne ønsker å bidra til fagutvikling ved å presentere nye fagbegreper og videreutvikle etablerte modeller og arbeidsformer.

Her synliggjøres vernepleiefaglig praksis overfor voksne personer med funksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemning, døvblindhet, multifunksjonshemming, alvorlig psykisk lidelse, rusvansker og autisme, med særlig fokus på hverdagsliv.  Hjelp til funksjon og mestring, selvstendighet og deltakelse kan like gjerne handle om å bidra til å endre folks omgivelser som å utvikle det de selv kan og klarer.  

Forfatterne viser at vernepleie krever både generell fagkunnskap, ferdigheter i kunnskapsutvikling, analytisk evne, faglig skjønn og kritisk refleksjon.  

Ridderne kjenner to av bidragsyterne til boken godt og selv om vi ikke har lest den (ennå), vil vi gjerne starte med å gratulere Fjelde og Nordnes, samt Owren og Linde, og bokens andre bidragsytere.

Del
Del
Del
Del