Nettforelesning om utviklingshemming, demens og aldring

Nå er det ingen grunn, hverken økonomisk eller praktisk, til ikke å øke din og personalgruppens kunnskap og kompetanse  om utviklingshemming og aldring.  Aldring og helse har nylig lagt ut en nettforelesning om temaet og denne er tilgjengelig for alle.  Forelesningen varer i 30 minutter og passer dermed godt på et fagmøte eller i andre sammenhenger.

Foreleser er spesialrådgiver Frode Kibsgaard Larsen som i mange år har jobbet med temaet.  Du blir kjent med utviklingsforløpet for demens, forekomst og spesielt om personer med Downs syndrom.  Frode avslutter forelesningen med å oppfordre de som har spørsmål om å sende de til Aldring og helse.

Jobber du med eldre personer med utviklingshemming, så er det bare å logge seg på, her er nettadressen.  Hvis du vil vite mer om bakgrunnen for forelesningen, kan du få mer informasjon og se flere videoforelesninger på Psyk-IT sine sider.

Del
Del
Del
Del