20 års fest i Norge og Danmark

Ridderne gratulerer både Utviklingshemmedes landsforbund (ULF) og Rådgivningsgruppen i Bærum (RGB) som begge fyller 20 år i disse tider.

Utviklingshemmedes landsforbund er en landsdekkende dansk organisasjon med hovedkvarter i Vejle i Danmark.
Det er de utviklingshemmede selv som driver denne organisasjonen.

To år etter at ansvarsreformen ble innført i Norge vedtok kommunestyre i Bærum at det skulle etableres brukerråd bestående av utviklingshemmede medlemmer.
Rådgivningsgruppen blir brukt som høringsinstans før politiske vedtak fattes Rådgivningsgruppen har også bidratt med høringssvar til stortingsmelding 45 Frihet og likeverd om mennesker med utviklingshemming.  Se vedlagte dokument.

Del
Del
Del
Del