Viktige nyheter

Onsdag 28. april kommer prinsesse Märtha Louise til Empo tv! Hun skal være gjest i stolen. Hvis du har tips om spørsmål til prinsessen, kan du sende mail til: tips@empo.no

Forrige uke var helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen gjest i stolen.  Hun har selv et barn med nedsatt funksjonsevne.

Gjennom web TV kan du se på sendingene fra Empo tv når det passer deg.  Du finner de på Empos hjemmeside under knappen Web TV.  Der ligger alle sendingene på høyre side fra og med valgsendingene på høsten 2009.

Ridderne oppfordrer alle til å følg med på sendingene og komme med innspill.  Emponytt kan brukes som innledning til møter eller andre sammenkomster.  Følg med på det som skjer – med Empotv!

Del
Del
Del
Del