Trosfrihet og tilgjengelighet

«Vi trodde ikke vårt lokale trossamfunn ville være i stand til å inkludere sønnen vår i fellesskapet. Derfor prøvde vi aldri, tok ikke kontakt, orket ikke flere kamper, orket ikke flere nederlag. Vi orket ikke å bli sett på som et problem. Sønnen vår har utviklingshemning».

For de fleste av oss er det en selvfølge at vi kan oppsøke og delta i det tros- eller livssynssamfunn vi tilhører. Dette er likevel ingen selvfølge for alle. Uten nødvendig bistand kan det være vanskelig – og for noen umulig – å delta i sitt tros- eller livssynssamfunn. Dette rammer spesielt mennesker med utviklingshemning.

Norges kristne råd, Den norske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har sammen laget et opplegget, bestående av informasjonsbrosjyre, DVD, veiledningshefte og nettside.

Om en selv ikke er en ivrig kirke- eller moske-gjenger, så betyr det ikke at de vi jobber med og for, skal ha mulighet til å utøve sin tro eller bli kjemt med ulike trossamfunn.  VI synes opplegget er spennende og godt laget. så sett temaet på dagsorden.

Del
Del
Del
Del