Rapport om Fylkesmannens saksbehandling

På oppdrag for Statens helsetlsyn har SINTEF gjennomført en undersøkelse med tittelen «Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming   De har gått igjennom nærmere 200 vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4 A og sett nærmere på hvordan landets fylkesmenn overprøver kommunenes vedtak.  Rapporten er på 73 sider og er en grundig gjennomgang av saksbehandlingen, fra beskrivelse av andre løsninger, til søknad om dispensasjon fra utdanningskravene og under hvilken paragraf de har hjemlet tvangsbruken.  Rapporten tar ikke for seg meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.  På SINTEFs hjemmesider kan du lese mer om rapporten eller laste den ned.

Del
Del
Del
Del