Riktige venner

Utviklingshemmede som besøksvenn for eldre på sykehjem har blitt en suksess i Danmark.
I denne filmen følger vi Finn og Fredrik som er til stor glede for hverandre.

For å bli godkjent som besøksvenn skal utviklingshemmede oppfylle de samme kravene som for ikke-utviklingshemmede.
Ordningen med besøksvenn fyller et tomrom, fordi det er mange i denne gruppen med eldre som ikke får besøksvenn gjennom de eksisterende ordningene.
Det er også mange utviklingshemmede som både har lyst og mulighet til å hjelpe andre, men som ikke får muligheten fordi ingen legger til rette for det.

Erfaringene med prosjektet som ble avsluttet i 2009 er at det er behov for å informere om at dette er mulig og gi de som har ansvaret for slike ordninger den kunnskapen de trenger for å komme i gang.

Del
Del
Del
Del