Bufdir inviterer til fagmøte 19. september

Mandag 19. september 2016 fra kl. 10.00 til kl. 13.00 inviterer Bufdir til fagmøte og lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne». Rapporten er skrevet av NOVA på oppdrag fra Bufdir, og er basert på en kunnskapsgjennomgang og intervjuer av et utvalg av foreldre om deres erfaringer i møte med tjenesteapparatet. Målet med fagdag og lansering, er å få en oversikt over hvordan det offentlige tjenesteapparatet fungerer for familier med funksjonshemmede barn og drøfte hva slags tiltak som kan bedre familienes hverdag.

I tillegg til NOVA, vil Askers Velferdslab og en forelder holde innlegg. Relevante direktorat er også invitert for å kommentere NOVA-rapporten.  Påmeldingsfrist 12. september 2016   –    Meld deg på her

Kontaktpersoner:
Cecilie Håkonsen Sandness, seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
E-post: cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no | Tlf: 466 19 102

Joseph Vasquez, seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
E-post: joseph.vasquez@bufdir.no | Tlf: 466 19 836

Sted: Auditorium 1, Stensberggata 27, 0170 Oslo
Tid: Mandag 19. september 2016, kl.10.00–13.00

Del
Del
Del
Del