Nytt år og nye muligheter

Ridderne håper at 2013 blir det året hvor den nedadgående trenden for utviklingshemmedes tilbud snur.  Ratifisering av FN-konvensjonen, ny vergemålslov og Melding til stortinget vil forhåpentligvis bidra til å underbygge denne påstanden.
Fortsatt er det mange utfordringer og viktige etiske problemstillinger som pågår.  Spørsmålet om størrelse på bofellesskap, tidlig ultralyd, muligheter på arbeidsmarkedet, bare for å nevne noen.

I januar fortsetter Ridderne arbeidet med ordbanken og en nettverksgruppe i Røyken kommune.  Her vil vi prøve ut en ny modell for spredning av det faglige arbeidet til alle de andre som ikke er med i nettverksgruppen.

Ut over våren er det fortsatt noe ledig kapasitet til å holde kurs eller lede seminarer.  Så bare ta kontakt med oss for å få et tilbud.

Del
Del
Del
Del