Ridderne tilbyr flere tjenester

Video er et meget nyttig verktøy til opplæring, for dokumentasjon eller som informasjon.  Når velferdsteknologien nå får en større utbredelse, blir også bruk av video enklere enn tidligere.  Derfor ønsker Ridderne å tilby videoproduksjon som en ny tjeneste.  Vi har lang erfaring i bruk av video for og med mennesker med utviklingshemming, også fra tiden før Ridderne ble etablert.  De første opptakene er fra så langt tilbake som 1987.

Ridderne har ved tidligere anledninger vært med på eller selv laget videoer til bruk i opplæring eller informasjonsarbeid.
Eksempler på dette er opplæringsprogrammet Tvang og makt hvor vi hadde regien og også sto foran kameraet.
Et annet eksempel er SORs E-læringsprogram om utviklingshemmede, hvor vi har laget videosnutter til flere av kapitlene.

Du kan se eksempler på produksjoner på RidderVideo under Tjenester.

Del
Del
Del
Del