Kan e-læring gi bedre helseoppfølging?

NAKU presenterte 8. mars et e-læringsprogram som har som hovedformål å styrke helseoppfølgingen av personer med utviklingshemning.  NAKUs rapport fra desember 2007 om Helseoppfølging av personer med utviklingshemning viser tydelig at dette er et område hvor det er behov for innsats og e-læringsprogrammet et et bidrag til dette.

Programmet består av 7 kapitler med underkapitler og inneholder tekster, tale, filmer og animasjoner.  NAKU anbefaler at programmet brukes i grupper og at det legges opp til refleksjon i etterkant.  Vi har ikke testet programmet sammen med ansatte i tjenesten, men opplever at deler av programmet er for omfattende og for bok/skolepreget.  Vi savner flere vinklinger og veier inn til det samme fagstoffet og ikke minst de gode løsningene og et større brukerfokus.

Del
Del
Del
Del