Rettigheter som alle andre

En undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra Landsforeningen LEV, som er det danske motstykket til NFU i Norge, viser at de fleste dansker mener at utviklingshemmede har rettigheter som alle andre danske borgere.  Flere danske kommuner har i flere år gitt uttrykk for at utviklingshemmede er skyld i at blandt annet eldre får et dårligere tilbud på grunn av at de bruker alle pengene.  Undersøkelsen viser at det støtte i befolkningen for å fordele samfunnsgode på en slik måte at utviklingshemmede også får sine retttigheter oppfylt.  Hva ville en tilsvarende undersøkelse i Norge ha vist?  Vil du lese mer om den danske undersøkelsen?

Del
Del
Del
Del