Nye videoforelesninger fra NAKU

Også personer med utviklingshemning ruser seg, men i Norge finnes det ingen tall på hvor omfattende rus og rusmisbruk er blant personer med utviklingshemning.

Studier fra utlandet tyder på at bruk av rusmidler blant utviklingshemmede er mindre enn hos befolkningen generelt, men at risikoen for at personer med utviklingshemning utvikler et skadelig rusbruk er betydelig større.

For å forebygge rusproblematikk eller avdekke og behandle et rusproblem, er det av betydning at kommunalt ansatte har kunnskap om utviklingshemning, om rus og om psykiske lidelser.

Filmforelesningene gir en innføring om rusproblematikk generelt og om utviklingshemning og rus spesielt.
Temaene er: Forekomst og diagnostisering, risikofaktorer, sårbarhet og konsekvenser, tiltak og behandling.

Forelesningene er utgitt i samarbeid mellom NAKU og Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms, LØKTA. Du kan lese mer om LØKTA og kompetanseutvikling hos ansatte i kommunene i magasinet Utvikling nr.2, 2011 (Vedlagt).

Del
Del
Del
Del