Viktig nettside om seksuelle overgrep

19. november lanserte Barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ny nettside om retningslinjer om hva man gjør når utviklingshemmede blir utsatt for seksuelle overgrep.  EmpoTV filmet deler av lanseringen og her ser du opptaket.

Disse retningslinjene retter seg primært til deg som arbeider med voksne personer med utviklingshemming, f.eks. deg som er ansatt i kommunen, dagsenter, Habiliteringstjenesten, en bedrift eller en frivillig organisasjon.

Retningslinjene er også aktuelle for andre relevante instanser, fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer.
Gå inn på nettsiden her.

Del
Del
Del
Del