I møte med fremtiden

Vil du være bedre forberedt på fremtiden, med strammere kommuneøkonomi, mer selvbestemmelse og brukermedvirkning og ikke minst et nytt syn på de mulighetene som ligger i økt bruk av frivillighet?  Da er SOR-konferansen i Bergen 2. og 3. mai et lurt sted å være.  Det kommer mange spennende forelesere og temaene på programmet ser også interessante ut.  Her finner du programmet for konferansen.

Del
Del
Del
Del