Vi vil, vi vil, men får vi det til?

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en rapport som beskriver en statusgjennomgang av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemning.
{moshide hidden Info about the artist – Show me!|Hide!} Rapporten ble utgitt i juni 2007 og er på 59 sider . Den er et forsøk på å samle den kunnskapen som er på området og ser spesielt på viten om levekår, tjenesteutvikling og rettssikkerhet. Rapporten vil danne grunnlag for fremtidig satsning og nødvendig forskning på området. Du kan laste ned rapporten (pdf-format).
Publisert 20. september 2007
Del
Del
Del
Del