Deg, meg og fellesskapet

«Dig, mig og fællesskabet» er et spennende tilbud laget av utviklingshemmede.
Dette er et gratis kurstilbud med mye materiale i form av instruksjonsark, materiellark, kopiark, videoer osv.

Her får utviklingshemmede tilbud om læring av sosiale ferdigheter som hvordan man forholder seg både til andre og til seg selv.
Oppleggets hovedmålgruppe er unge utviklingshemmedes som går gå det danskene kaller STU (Særlig tilrettelagt ungdomsutdannelse).
Det er ULF som har laget opplegget i samarbeid med lærere på STU-skoler og med støtte fra undervisningsministeriet.
Du kan lese mer om prosjektet og opplegget i Faghyllen – Undervisningsmateriell.

Del
Del
Del
Del